Privacyverklaring

Via onze website www.vankempenenco.nl  verzamelen wij persoonsgegevens, en wordt er gebruik gemaakt van cookies. Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, en achten een zorgvuldige omgang met uw gegevens van groot belang. De door ons verzamelde persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Dit in overeenstemming met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

PRIVACYVERKLARING

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- het verlenen van toegang tot de website www.vankempenenco.nl ;
- het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
- het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
- om contact met u op te nemen indien u hierom heeft verzocht;
- het beheren van cliëntenrelaties en het communiceren over onze diensten of producten die u afneemt, en soortgelijke diensten en producten;
- het doen van marketingactiviteiten ten behoeve van onze dienstverlening, zoals het versturen van een nieuwsbrief.

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet moeten of mogen doen.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy verklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Vertrouwelijkheid

Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over nieuws gerelateerd aan onze vakgebieden, zoals accountancy, belastingen, loonadministratie, en subsidies. Als u al bepaalde producten of diensten van ons afneemt, kunnen wij u ook op de hoogte houden van gerelateerde producten of diensten, tenzij u aangeeft dat niet op prijs te stellen. Verder wordt uw e-mailadres alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Contact

U kunt met ons bellen en mailen via onze website. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens en maken we aantekeningen die we bewaren. Handig als u ons nog een keer belt, mailt of een bericht stuurt. Gegevens over het telefoongesprek en het mailcontact met u worden geregistreerd en ook een chatgesprek wordt bewaard. U helpt ons zo bij analyses en verbetering van onze dienstverlening.

Sollicitaties

Uiteraard solliciteert u bij ons met de verwachting dat wij vertrouwelijk omgaan met uw (persoons)gegevens. We zien het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Alvorens wij uw sollicitatie, contactverzoek of inschrijving voor een nieuwsbrief/actie in behandeling kunnen nemen, vragen we u kennis te nemen van deze privacyverklaring en om akkoord te gaan met onze omgangswijze met uw gegevens.

In het kader van onze dienstverlening verzamelen we uw (persoons)gegevens en leggen die vast. Het gaat om de volgende gegevens:

- Voor- en achternaam en geslacht, zodat we u op de juiste manier kunnen aanspreken;
- Adresgegevens, zodat we kunnen bekijken welke vacatures voor u aan te reizen zijn;
- Telefoonnummer en emailadres, zodat we u kunnen informeren over vacatures, uw sollicitatieprocedure en u kunnen uitnodigen voor een gesprek of events/acties;
- Gegevens over beschikbaarheid en arbeidsverleden, omdat het wel zo prettig is dat uw matchen aan de vacatures die voor u interessant zijn gezien uw ervaring;
- Persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door te solliciteren via de website, in correspondentie en telefonisch;
- (Pas)foto;
- Overige gegevens die u vermeld op uw cv;
- Gegevens die u verstrekt tijdens de sollicitatieprocedure;
- Gegevens verkregen uit assessments en andere selectietools;
- Notities van onze indruk van u en uw kennis en ervaring verkregen op basis van uw sollicitatie en eventuele gesprekken.

Van Kempen en Co, Accountants legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens (zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens) vast na uw toestemming. Indien u uw (pas)foto uploadt (dit is vrijwillig), geeft u daarmee toestemming voor het bewaren ervan. Op elk moment kunt u ons vragen de foto te verwijderen uit ons systeem. Hetzelfde geldt voor de vrijwillige video sollicitatie (al dan niet via Whatsapp).

Doelen en grondslagen voor het verwerken van uw gegevens bij een sollicitatie

Wij verwerken en verzamelen uw (persoons)gegevens enkel als jij hier toestemming voor geeft. Daarom vragen wij uw toestemming om uw gegevens te verwerken voor de volgende doeleinden:

- Om uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen en adequaat te kunnen afhandelen met oog op onze openstaande vacatures;
- Om uw contactverzoek te kunnen opvolgen, wanneer je je gegevens achterlaat op onze website. Bijvoorbeeld omdat u geïnteresseerd bent in een vacature of in wat Van Kempen en Co, Accountants u kan bieden als werkgever;
- Om uw aanmelding voor onze werkbij nieuwsbrief, actie of event in behandeling te kunnen nemen en te zorgen dat u op de hoogte blijft van onze vacatures en nieuws over werken bij Van Kempen en Co, Accountants.

Verder zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doelen:

- Om contact met u op te nemen als u uw gegevens hebt achterlaten voor een actie of event;
- Om u actief te kunnen benaderen wanneer wij denken dat u dé kandidaat bent voor onze vacature;
- Om u te vragen of u ons wilt helpen om onze procedures en website te verbeteren door uw mening te geven.

We verzamelen en/of gebruiken geen gegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Bewaartermijn bij een sollicitatie

We zullen uw (persoons)gegevens bewaren gedurende 1 jaar, zodat we in ieder geval voldoende tijd hebben om u op de hoogte te houden van uw sollicitatie en een redelijk periode na uw sollicitatie/inschrijving om u te benaderen over andere voor u interessante vacatures. Hierna zullen uw gegevens automatisch worden verwijderd uit onze administratie en recruitmentsysteem of dusdanig worden geanonimiseerd dat deze gegevens niet naar u te herleiden zijn.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u aan ons persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt u ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit verzoek kunt u indienen door een e-mail te sturen naar info@vkcapelle.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via 010-4588533.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Mocht u verder, na het lezen van onze privacy-en cookieverklaring, nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

*

Van Kempen en Co is onderdeel van de Van Kempen Groep